czwartek, 1 listopada 2012

O kampanii OBUDŹ SIĘ, PÓKI WIRUS HCV DRZEMIE

Poproszono mnie o zamieszczenie info na temat kampanii na rzecz propagowania wiedzy na temat HCV . Kampania jest pod patronatem fundacji Urszuli Jaworskiej. Patronat honorowy nad projektem objęła Małżonka Prezydenta RP – Pani Anna Komorowska. "Powodem zainicjowania kampanii były alarmujące i niepublikowane dotychczas wyniki badania przeprowadzonego przez instytut badawczy GfK Polonia w lutym br. Badano wiedzę społeczeństwa polskiego na temat wirusa HCV, możliwych źródeł zakażeń, ich następstw oraz profilaktyki zakażeń WZW C. Badanie potwierdziło, że wirus HCV stanowi nadal potencjalnie poważne zagrożenie epidemiologiczne, ponieważ społeczeństwo nie ma świadomości, jak chronić się przed zakażeniem. Oto kilka zatrważających faktów: aż 32,1% respondentów nigdy nie słyszało o HCV/WZW C: tylko 6% skojarzyło skrót HCV z wirusem i chorobą wątroby; 61% było mylnie przekonanych o istnieniu szczepionki przeciwko HCV; zaledwie 9% badanych zadeklarowało, iż wykonało testy mające na celu wykrycie zakażenia HCV." PO wiedzę na temat kampanii zapraszam na stronę http://akademiawzwc.pl/